Mot en grönare framtid

Mot en grönare framtid

På RENZ har vi som uttalat mål att: Bedriva en miljömässigt uthållig verksamhet som innebär att miljövänliga alternativ kontinuerligt ska utvärderas i alla moment i verksamheten och väljas där så inom rimliga gränser är praktiskt och ekonomiska möjligt. I praktiken...