På RENZ har vi som uttalat mål att:

Bedriva en miljömässigt uthållig verksamhet som innebär att miljövänliga alternativ kontinuerligt ska
utvärderas i alla moment i verksamheten och väljas där så inom rimliga gränser är praktiskt och ekonomiska möjligt.

I praktiken innebär det bland annat att vi planerar våra resor effektivt, hushåller med resurser och minskar användningen av energi och fossila bränsle.

I ramen för vårt hållbarhetsarbete har vi har valt ut strategiska verksamhetsområden som vi bedömer har störst miljöpåverkan, däribland vår fordonspark. I dagsläget kör säljarna på bilden för en grönare värld (och mot en grönare framtid). Senast under det andra kvartalet 2024 ska samtliga företagsbilar vara ersatta med miljövänliga elbilar – på så sätt minskar vi vårt koldioxidavtryck.

Ett hållbart samhälle

Vår vision på RENZ är ett hållbart samhälle. Det gäller förstås miljön, men också hållbarhet i ett bredare perspektiv. Vi är ett familjeägt företag som sedan 1925 prioriterat långsiktiga och transparenta relationer och samarbeten – med kunder, partner och anställda. Genom att arbeta för social och ekologisk hållbarhet vill vi skapa ett bättre klimat – för oss själva och för vår miljö.

Har du frågor om vårt hållbarhetsarbete? Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer.