Axessa har inlett ett samarbete med Renz Digitala Fastighetsboxar för att kunna leverera kompletta system.

– Vi är även väldigt glada och nöjda att kunna meddela att vi har inlett ett nära samarbete med Renz Sweden AB som gör det möjligt att erbjuda Renz intelligenta postboxsystem till våra återförsäljare och slutkunder. Kunderna kommer på ett enkelt och snabbt sätt kunna administrera postboxar och digitala namnskyltar även till lägenheterna direkt ifrån molntjänsten Axessa Cloud, säger Peter Axelsson.

Källa: https://www.axessa.se/nyheter