I Jönköpings-Posten 2019-12-12 framgår det att e-handeln växer så det knakar. Renz har enligt artikeln de produkter som understödjer att konsumenten får sina e-handlade försändelser dit de vill ha dem och när de vill ha dem. Läs hela artikeln här.

Artikel i Jönköpings-Posten 2019-12-12

 

I E-barometern 2019 Q3 framgår att 69% av Sveriges befolkning e-handlar. I samma barometer från 2018 Q2 framgår dock att över 60% av konsumeterna föredrar att få sin e-handlade försändelser på något annat sätt än via ombud. Det finns idag fler logistikbolag än någonsin som specialiserat sig på snabba hemleveranser.

 

Läs mer här:
Arktikel i Jönköpings-Posten
E-barometern