Renz intelligenta fastighets- och paketboxserie är nu fullständigt integrerad med Amido Alliera. Alliera är sedan tidigare fullständigt integrerat med flertalet passage- och fastighetsrelaterade system vilka tillsammans med myRENZbox e-Line nu kan administreras i samma gränssnitt och använda samma användardata.

En fullständig integration innebär att användardata såsom namn till de digitala namnskyltarna och tagg-id:n eller pinkoder för access till boxarna administreras i det överliggande systemet, i detta fall Amido Alliera.

– Sedan tidigare är myRENZbox e-Line fullständigt integrerad med marknadens ledande passagesystem. Nu när e-Line är integrerad i ekosystemet Alliera så kan våra kunder blanda ännu fler system i sina miljöer utan att dra på sig en administrativ huvudvärk. I kombination med Amido DAX så finns det goda möjligheter att vi revolutionerar marknaden för nära-hem-leveranser av paket och matkassar, säger Johan Axfors CTO på Renz Sweden AB.

 

Läs mer här:
Pressrelease
Amido Alliera
Amido DAX