myRENZbox OfficeBox erbjuder företag nya möjligheter att hantera sina paket- och postflöden, både för företaget samt för sina anställda.

myRENZbox OfficeBox skapar förutsättningar för en säker hantering av paket och post in och ut från företaget. Endast, av företaget administrerade, behöriga personer får tillgång till OfficeBox. Med detta förfarande ökar arbetsgivaren tryggheten i vardagen för sina anställda. OfficeBox är ett beröringsfritt system, OfficeBox kan öppnas utan direkt handberöring. OfficeBox, den intelligenta paket- och posthanteringen för det moderna företaget.

– Med myRENZbox OfficeBox skapas mervärden både för företaget och och företagets anställda. Genom att placera en myRENZbox OfficeBox i samband med huvudentrén så minimeras risken att obehöriga släpps in i företagets lokaler för paketleveranser. De anställda slipper dessutom lämna arbetsplatsen för att plocka upp privata försändelser under lunchen, säger Johan Axfors, CEO på Renz Sweden AB.

myRENZbox pakkepostanlæg

Läs mer i denna PDF!

 

Användarinstruktioner

Instruktion för användning av myRENZbox OfficeBox med PIN-kod

Instruktion för leverans av paket i myRENZbox OfficeBox med boendelista

 

Administrationsinstruktioner

 

Kontakta oss för mer information!