myRENZbox CollectBox skapar förutsättningar för butiker att snabbt komma igång med Click & Collect.

– Renz kan nu erbjuda ett smidigt sätt för butiker bemöta sina kunders önskan om en Click & Collect-lösning där den personliga kontakten uteblir. I virustider drar sig vissa kunder för att besöka butiker. Genom att placera en myRENZbox CollectBox utanför i anslutning till butiksentrén så behöver kunden inte komma in i butiken för att plocka upp varor. Varor kan dessutom plockas upp 24/7, säger Johan Axfors, CEO på Renz Sweden AB.

myRENZbox CollectBox kräver ingen integration med affärs-, PIM- eller kassasystem. Det går utmärkt komma igång med en myRENZbox CollectBox utan en integration för att senare om behov uppstår göra en fullständig integration. Renz har API:er för detta syfte.

myRENZbox pakkepostanlæg til click&collect

Läs mer i denna PDF!

 

Två enkla steg för att leverera ut vara/varor via myRENZbox CollectBox :

  1. Boka box i myRENZbox CollectBox genom Landlord Portal
  2. Lägg vara/varor i box i myRENZbox CollectBox

Landlord Portal tillser att er kund blir notifierad om att en vara/varor finns att plocka upp. I notifieringsmeddelandet framgår vilken PIN-kod som ska användas vid upplock.

 

Ett enkelt steg för att plocka upp vara/varor via myRENZbox CollectBox:

  1. Knappa in PIN-kod i myRENZbox CollectBox display

 

Användarinstruktioner

Instruktion för användning av myRENZbox CollectBox med PIN-kod

 

Administrationsinstruktioner