Inom ramen för projektet DigiBy så har myRENZbox Modula installerats på Åkes Livs i Kitkiöjärvi

”Övre Norrland är ett av EU:s mest glesbefolkade områden vilket innebär att invånarna i Norrbotten har långa avstånd till kommersiell- och offentlig service och andra samhälls- och företagstjänster. Idag är antalet fysiska servicepunkter i Norrbotten få och i nästan alla kommuner saknas det servicepunkter som erbjuder digitala servicelösningar.”

Jag ser att våra paketboxar fyller ett stort behov på landsbygden. För att landsbygden ska kunna utvecklas krävs en väl fungerande infrastruktur för paketdistribution, säger Johan Axfors, VD Renz Sweden AB.

Läs mer här!

Källor:
http://www.digiby.se/om-projektet-42184072
http://www.digiby.se/nyheter-42184067