När form och funktion följer varandra kan ett trapphus gestaltas på ett mycket tilltalande sätt.

– Jag besökte nyligen ett trapphus i Kvarteret Hägern i Luleå där ägaren Galären i Luleå AB installerat myRENZbox e-Line fastighets- och paketboxar på ett synnerligen smakfullt vis, säger Petter Mörck, KAM Renz Sweden AB.

– Med planering och lite eftertanke blir en fastighets- och/eller paketbox från Renz mer än en box på väggen i trapphuset, det blir ett smycke, utbrister Petter.


myRENZbox e-Line i kulören RAL 7012S med en inramning i granit

 

Kontakta oss för mer information!