Känner du till att myRENZbox Modula kan hjälpa er att optimera er intralogistik?

Genom att hantera er intralogistik via myRENZbox Modula så minimerar ni tiden som spenderas för att hitta mottagaren. Mottagaren behöver dessutom inte bli avbruten i arbetet när försändelsen ska mottagas. När en försändelse placerats i myRENZbox Modula så notifieras mottagaren som hämtar upp den vid lämpligt tillfälle.

Det går utmärkt att använda era medarbetares passer-och/eller identifikationskort för autentisering vid upplock av försändelser. Lika enkelt är det att låta era medarbetare använda personliga PIN-koder för autentisering.

Det är supersimpelt att installera och börja använda myRENZbox Modula från första dagen, säger Johan Axfors, VD Renz Sweden AB.


myRENZbox Modula

 

Lägg till medarbeternas passer-och/eller identifikationskort i myRENZbox Modula genom Landlord Portal

 

Leverans av paket mot medarbetarlista på centralenhetens touch-display

 

Upplock av paket med medarbetares passer-och/eller identifikationskort

 

Kontakta oss för mer information!