Renz och Wallenstam inleder samarbete kring elektroniska fastighetsboxar. Wallenstam har beslutat att installera Renz elektroniska fastighetsboxar i alla nyproducerade bostäder. Fastighetsboxarna integreras med det digitala passersystem vilket ger hyresgästerna enkel och trygg tillgång till sin post.

– Vi har i dagsläget cirka 3 000 hyreslägenheter i produktion. Kvalitet, säkerhet och design har varit viktiga delar i vår överenskommelse med Renz som är vår samarbetspartner i detta, säger Patrik Persson, teknisk direktör på Wallenstam.

– myRENZbox e-Line, vår elektroniska fastighetsbox löste många knutar hos Wallenstam, även i befintliga fastigheter. Ett utbytesprojekt kommer genomföras löpande på adresser i Stockholm och Uppsala under 2021, säger Jonas Samson, försäljningschef på Renz Sweden AB.

Renz har sedan början av året levererat myRENZbox e-Line till samtliga Wallenstam-projekt. Kulör, form och funktion tilltalar Wallenstams projektledare, arkitekter och kanske framförallt förvaltning. Systemet är 100% integrerat mot Wallenstams överliggande passersystem. Förvaltningen hanterar både tagg-accesser och digitala namnskyltarna till fastighetsboxarna via passersystemet på distans. En intelligent och tilltalande lösning som Renz är ensamma om på den svenska marknaden.

– Installationen av postboxen e-Line är ett led i vårt utvecklings- och digitaliseringsarbete. Ett initiativ som jag hoppas även ska bidra till att förenkla vardagen för våra bostadshyresgäster. Vi ser i samband med detta även över möjligheterna för installation av leveransboxar i fastigheterna, säger Patrik.


Pågående installation av myRENZbox e-Line ”rygg-mot-rygg”

 

Kontakta oss för mer information!