Renz och Nivika Fastigheter inleder samarbete kring elektroniska paket- och fastighetsboxar i serien myRENZbox e-Line.

Nivika installerar primärt passersystemet Axema VAKA i sina bostadsfastigheter. Detta passersystem är myRENZbox e-Line fullständigt integrerat med.

En fullständig integration innebär:

  • Att administration av access till fastighets- och paketbox sker i passersystemet
  • Att administration av namn på digital namnskylt i fastighetsbox sker i passersystemet

– myRENZbox e-Line, vår elektroniska paket- och fastighetsbox passar bra in i Nivikas digitaliseringsstrategi, säger Johan Axfors, VD på Renz Sweden AB.

Nivika Fastigheter är ett expansivt privatägt fastighetsbolag med huvudkontor i Värnamo. Nivika bildades år 2000 och har idag 232 000 kvm uthyrbar lokalyta fördelat på 100 st fastigheter i Jönköping, Värnamo och Växjö, orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad.

Nivika ser fram emot att samarbetet med Renz vars produkter stämmer väl överens i den fortsatta digitalisering av våra hyresfastigheter som utförs just nu, säger Jerry Johansson, projektchef Nivika Fastigheter AB.

myRENZbox elektronisk fastighetsbox
myRENZbox e-Line elektronisk paket- och fastighetsbox

 

Öppna och stänga fack i myRENZbox e-Line utan handberöring

 


Västergöken 1, Jönköping är ett av många pågående Nivika-projekt 

 

Kontakta oss för mer information!