Känner du till hur enkelt det är att ändra reklam-inställningarna direkt på namnskylten i myRENZbox e-Line?

 

Det ska vara enkelt i alla led att hantera en myRENZbox e-Line:

  • Enkelt för användaren
  • Enkelt för administratören
  • Enkelt för förvaltaren
  • Enkelt för ägaren

 

Vi på Renz utvecklar teknologi för att skapa enkelhet!

 

Reklam-inställning namnskylt e-Line

 

Kontakta oss för mer information!