Renz Tenant Portal är ett kraftfullt men enkelt gränssnitt där brukaren själv hanterar sin användardata och sina inställningar.

 

Genom Tenant Portal kan brukaren av myRENZbox-produkter hantera sin användardata och sina inställningar:

  • Notifikationsinställningar för paketförsändelser
  • Reklam inställningar på digitala namnskylten på myRENZbox e-Line
  • Egen pin-kod
  • Pin-kod för inleveranser och returer
  • E-post och mobiltelefonnummer
  • Loggar

 

Renz Tenant Portal

 

Naturligtvis understödjer Tenant Portal GDPRs krav på möjlighet till radering och portabilitet av användardata.

 

Kontakta oss för mer information!