Under gårdagen driftfogs de första elektroniska fastighetsboxarna av typen myRENZbox e-Line där den nya integrationen med ASSA ABLOY ARX används.

myRENZbox e-Line är fullständigt integrerat med ARX. En fullständig integration innebär att användardata såsom namn till de digitala namnskyltarna och tagg-id:n eller pinkoder för access till facken administreras i det överliggande systemet, i detta fall ARX.

ARX är ett säkerhetssystem med larm och passerkontroll från ASSA ABLOY där all administration sker från ett gemensamt gränssnitt. Från detta gränssnitt administreras nu även accesser och namn till myRENZbox e-Line.

ARX varifrån även myRENZbox e-Line administreras

 

Vi är mycket stolta över integrationen med ARX och ser fram emot att göra fler integrationer framöver, säger Håkan Sönnerby, utvecklingschef Renz Sweden AB.

Sedan tidigare är myRENZbox e-Line fullständigt integrerat med:

  • Amido Alliera
  • Aptus (Assa Abloy) MultiAccess
  • Axema VAKA
  • Axessa
  • RCO M5
  • Renz Admin Portal
  • Salto ProAccess
  • WSP Passad

myRENZbox e-Line – Sveriges bästa digitala fastighetsbox?!

 

Kontakta oss för mer information!