Nu är Renz elektroniska fastighetsboxar i serien myRENZbox e-Line 100% integrerade mot Salto KS och iLoq S5

Sedan tidigare är Renz elektroniska fastighetsboxar myRENZbox e-Line 100% integrerade med överliggande systemen:
Amido Alliera
Assa Abloy Aptus
Assa Abloy ARX
Axema VAKA
RCO R-CARD M5
Salto Space
StepLock Access
WSP Passad

Renz 100%-iga integrationer:

  • All administration görs från kontoret
  • Namn till de digitala namnskyltarna administreras i det överliggande (passer)systemet
  • Accesser (taggar/PIN-koder) administreras i det överliggande (passer)systemet
  • ”Integrated One Tag Solution”
  • ”Integrated PIN Code Solution”

Administratören av det överliggande (passer)systemet behöver inte ens känna till att det finns elektroniska fastighetsboxar i trapphuset. All behövd data hämtas automatiskt av Renz system vilket gör att de elektroniska fastighetsboxarna alltid är uppdaterade med rätt accesser till respektive fack och korrekta namn på de digitala namnskyltarna. Fastighetsskötaren behöver varken hantera nycklar/lås eller byta namn på fastighetsboxarna. På så vis uppnås stora besparingar.

– Nu lägger vi alltså till både Salto KS och iLoq S5 till de överliggande system som myRENZbox e-Line är 100% integrerat mot. Våra integrationer gör oss unika men framför allt så bidrar de till stora besparingar för fastighetsägarna, säger Johan Axfors, VD Renz Sweden AB.

Även om inte någon av Renz integrationer nyttjas så kan samma nyckelbrickor eller pinkoder som används för inpassage i fastigheten också användas i elektroniska fastighetsboxen myRENZbox e-Line. Detta genom Renz s.k. ”Unintegrated One Tag Solution” eller ”Unintegrated One PIN Code Solution”.

Kontakta oss för mer information!