För tre år sen inledde vi ett samarbete med Wallenstam – ett av Sveriges största privata bostadsbolag.  

Wallenstam är ett Sveriges största privata bostadsbolag. Företaget bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Stockholm och Göteborg. 2020 tog Wallenstam beslutet att installera våra elektroniska fastighetsboxar i alla nyproducerade bostäder. För att ge hyresgästerna enkel och trygg tillgång till sin post, integreras dessutom våra fastighetsboxar med Wallenstams digitala passersystem.

– Vi har i dagsläget cirka 3 000 hyreslägenheter i produktion. Kvalitet, säkerhet och design har varit viktiga delar i vår överenskommelse med Renz som är vår samarbetspartner i detta, säger Patrik Persson, teknisk direktör på Wallenstam.

– myRENZbox e-Line, vår elektroniska fastighetsbox löste många knutar hos Wallenstam, även i befintliga fastigheter. Ett utbytesprojekt genomfördes löpande på adresser i Stockholm och Uppsala under 2021, säger Jonas Samson, Sales Manager på RENZ Sweden AB.

I ett par år har vi nu på RENZ levererat myRENZbox e-Line till samtliga Wallenstam-projekt. Kulör, form och funktion tilltalar Wallenstams projektledare, arkitekter och kanske framförallt förvaltning. Systemet är 100% integrerat mot Wallenstams överliggande passersystem. Förvaltningen hanterar både tagg-accesser och de elektroniska namnskyltarna till fastighetsboxarna via passersystemet på distans. En intelligent och tilltalande lösning som Renz är ensamma om på den svenska marknaden.

– Installationen av postboxen e-Line är ett led i vårt utvecklings- och digitaliseringsarbete. Ett initiativ som jag hoppas även ska bidra till att förenkla vardagen för våra bostadshyresgäster. Vi ser i samband med detta även över möjligheterna för installation av leveransboxar i fastigheterna, säger Patrik.

Annelie Brandt, Teknisk Systemadministratör på Wallenstam, avslutar:
– Nu är vi klara med ett stort projekt där vi har bytt ut fastighetsboxar och installerat myRENZbox e-Line på 97 adresser i Stockholm och Uppsala. Vi är väldigt nöjda med design och utförande. Framför allt har vi fått en smidig funktion genom integration med vårt passersystem. Lösningen minskar administrationsbördan i förvaltning och är både tids- och kostnadseffektiv. Vi ser fram emot fler smarta lösningar med myRENZbox e-Line i kommande nyproduktion.