Skandinaviens kanske bästa fastighetsbox lyfter gårdsmiljö i Örebro.

Renz Excellence är en fastighetsbox anpassad för utomhusmontage som kombinerar design med funktion. Den finns med ett stort antal kulörer inom RAL-systemet, produceras av särskilt kraftig plåt och gångjärn samt möjliggör enklare luckbyte tack vare att varje lucka är separat upphängd. Inte konstigt att Renz Excellence kanske är Skandinaviens bästa fastighetsbox för utomhusbruk. Nu pryder den även stadsdelen Brickebacken i Örebro.

Här i residensstaden vid Hjälmarens västra strand har PTM Markbyggarna AB hjälpt Örebrobostäder att skapa en helt unik installation. Örebrobostäder är kommunens bostadsföretag med uppdraget att skapa goda boendemiljöer med bredd och variation i Örebro kommun. Genom att använda belysta Excellence med robust skandinavisk design har vi förstärkt den utvändiga boendemiljön samtidigt som vi underlättar posthämtningen direkt utanför entrén.

– Det är oerhört kul att se att en fastighetsbox kan ge ett sådant lyft för en gårdsmiljö, säger Tommy Johansson som är Key Account Manager på Renz.