myRENZbox e-Line 100% integrerat mot Salto KS och iLoq S5

myRENZbox e-Line 100% integrerat mot Salto KS och iLoq S5

Nu är Renz elektroniska fastighetsboxar i serien myRENZbox e-Line 100% integrerade mot Salto KS och iLoq S5 Sedan tidigare är Renz elektroniska fastighetsboxar myRENZbox e-Line 100% integrerade med överliggande systemen: Amido Alliera Assa Abloy Aptus Assa Abloy ARX...

Minskad risk för spridning av virus med Renz intelligenta boxar

Du känner väl till att Renz intelligenta boxar hjälper till att minska risken för spridning av virus och bakterier i samband med upphämtning av post och paket? Många kunder på den svenska marknaden använder Renz intelligenta fastighets- och paketboxar i kombination...
myRENZbox e-Line fullständigt integrerad med Amido Alliera

myRENZbox e-Line fullständigt integrerad med Amido Alliera

Renz intelligenta fastighets- och paketboxserie är nu fullständigt integrerad med Amido Alliera. Alliera är sedan tidigare fullständigt integrerat med flertalet passage- och fastighetsrelaterade system vilka tillsammans med myRENZbox e-Line nu kan administreras i...
Axessa har inlett samarbete med Renz

Axessa har inlett samarbete med Renz

Axessa har inlett ett samarbete med Renz Digitala Fastighetsboxar för att kunna leverera kompletta system. – Vi är även väldigt glada och nöjda att kunna meddela att vi har inlett ett nära samarbete med Renz Sweden AB som gör det möjligt att erbjuda Renz intelligenta...